süpertotobet megabahis betvole betlike trbet
güvenilir casino siteleri
betebet

Суюн Қораевни 90 ёшли юбилейи билан табриклаймиз!

Қарияларни қадрлаш, кексаларга ҳурмат кўрсатиш, ёши улуғларимизни эъзозлаш халқимизнинг азалий ва ибратли қадриятларидан ҳисобланади. Юртбошимиз 2015 йилни мамлакатимзда “Кексаларни эъзозлаш йили” дея эълон қилиш асносида таъкидлаганидек, “кексаларга ҳурмат-эҳтиром, меҳр-оқибат кўрсатиш маънавий ҳаётимизнинг том маънода ажралмас қисмига айланган”.

Эл-юртимизнинг ана шундай файзли-фариштали, серхислат кексаларидан бири – Қораев Суюн Қораевич 90 ёшга тўлди. Суюн ака миллий маданиятимиз ривожи, жамиятимизнинг маънавий-маърифий юксалиши йўлида фаоллик кўрсатиб келаётган зиёли, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, таниқли топонимист ва географ, тилшунос ва журналист, адиб ва таржимондир. Кўп йиллик ижодий фаолияти мобайнида меҳнатсевар, зукко олим ва ўткир қалам соҳибининг 350 дан ортиқ илмий иши, 30 дан ортиқ китоблари эълон қилинган.

Суюн Қораевнинг илмий ва ижодий ҳаёт йўли билан яқиндан танишар экансиз, ҳақиқатан ҳам фаолият кўлами кенг олим ва моҳир мутахассис эканлигига тўла ишонч ҳосил қиласиз.

Аввало, у географик объектлар номларининг ёзилиши қоидалари бўйича малакали мутахассис сифатида мамлакатимиз ва хориж илмий доираларида катта эътибор қозонган. Унинг илмий фаолият йўналишларидан бири топонимика бўлиб, бу соҳада 1969 йилда номзодлик, 1998 йилда докторлик диссертацияларини ёқлаган. Олимнинг ушбу йўналишдаги асарлари топонимиканинг умумий масалаларига ва топонимлар этимологиясига, шунингдек, тарихий топонимия, ойконимия ва этнонимияга бағишланган.

Маълумки, топонимика география, лингвистика ва тарих фанлари туташган жойда вужудга келади. Шу маънода, Суюн Қораев томонидан тузилган иккита топонимик луғат ва олимнинг бошқа илмий асарларида келтирилган этимологик ҳамда тарихий-географик тадқиқотлар натижалари илм-фанимизга 2 мингдан ортиқ топонимнинг келиб чиқиши ва номланиш тарихини очиш имконини бергани билан ниҳоятда аҳамиятлидир.

Суюн Қораев тилшунос олим ва нутқ маданияти жонкуяри ҳамдир. У киши филология фанлари номзоди сифатида сўзларни, атамаларни ўз ўрнида ва бехато ишлатиш, нутқ маданиятида миллийлик ва илмийлик каби мавзулардаги ўнлаб рисола ва мақолалар муаллифи ҳисобланади. Олим ўтган даврда тилшуносликка оид кўплаб халқаро, минтақавий ва миллий илмий-амалий анжуманларда ўз маърузалари билан фаол иштирок этган.

Шу билан бирга, жонкуяр ва ватанпарвар инсон сифатида қонун ижодкорлиги соҳасида ва қонунларни тарғиб этишда ниҳоятда фаолдир. Жумладан, “Давлат тили тўғрисида”ги Қонунни тарғиб этиш, ўзбек тилидаги атамаларни, географик номларни тўғри қўллаш бўйича кўплаб амалий таклифлар билан чиққани мутахассислар ва жамоатчилик томонидан қизғин кутиб олинди.

Айни чоғда Суюн Қораевнинг таржимонлик соҳасидаги узоқ йиллик ва самарали фаолиятига алоҳида тўхталмаслик мумкин эмас. Чунки у киши ўзининг бу борадаги фаолияти мобайнида бир қанча ижтимоий-сиёсий асарларни, дарслик ва қўлланмаларни рус тилидан ўзбек тилига ўгирган. Атоқли адиб Чингиз Айтматовнинг “Кассандра тамғаси” романи ва “Чингизхоннинг оқ булути” қиссасини моҳир таржимон саъй-аракатлари билан 2007 йилда “Охирзамон нишоналари” номи остида Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриётида чоп этилди. Ушбу китобдан Ч. Айтматовнинг “Ўтар қуш ноласи” деган ривояти ҳам ўрин олган бўлиб, ушбу асар ўзбек тилига илк бор таржима қилинганини таъкидлаш жоиз.

2008 йилда Чингиз Айтматовнинг охирги асари – “Тоғлар қулаётган замон (Абадий қаллиқ)” романи ҳам Суюн Қораевнинг таржимасида “Адолат” нашриёти орқали ўзбек китобхонлари эътиборига ҳавола этилди. Айни чоғда Суюн Қораев ардоқли адибнинг ижод мактабига бағишлаб “Ч. Айтматовнинг адабий қоидалари” номли йирик монография ёзди. Бу билан у киши ўзини Чингиз Айтматов асарларининг наинки моҳир таржимони, балки фаол тарғиботчиси ҳам эканини яна бир бор намоён этди.

С. Қораев жамоат ишларида ҳам фаол қатнашади. У Тошкент шаҳар ҳокимияти қошидаги Топонимия комиссияси раиси ўринбосари (1993-1995) бўлиб ишлади; Ўзбекистондаги қирғиз маданияти марказининг асосчиси ва биринчи раиси (1995-1995), ҳозир шу марказ оқсоқоллар кенгаши аъзоси.

Ҳозирги вақтда ҳам фидойи олим Геодезия ва картография миллий марказида жўшқин фаолиятини давом эттирмоқда С. Қораевнинг бой тажрибаси билим ва маҳорати топографик хариталарни миллийлаштиришдек жуда муҳим ишда ниҳоятда қўл келаётганини таъкидлаш лозим.

Фурсатдан фойдаланиб, Истиқлол билан ҳамнафас бўлиб, янги давримиздан куч ва илҳом олиб, эл-юртимизга ҳормай-толмай хизмат қилиб келаётган жонкуяр олим ва фидойи ижодкор, камтарин ва камсуқум инсон Суюн Қораевни табаррук 90 ёши билан самимий муборакбод этамиз. У кишига бардавом куч-ғайрат, узоқ умр, мустаҳкам соғлик, илмий-адабий изланишларида янгидан-янги ютуқлар тилаб қоламиз.

Поздравляем Суюна Караева с 90-летним юбилеем!

Оказывать почтение пожилых, уважать и оказывать честь пожилым людям считается одной из древних и примерных ценностей нашего народа. Как отметил глава нашей страны, объявляя 2015 год “Годом внимания и заботы о старшем поколении”, “оказывать уважение, любезность пожилым людям стало в корневом смысле слова неотъемлемой частью нашей духовной жизни”.

Вот одному из таких уважаемому, достойному пожилых – Караеву Суюну Караевичу исполнилось 90 лет. Суюн Караевич является интеллигентом, ведущим активную деятельность в пути развития нашей национальной культуры, духовно-просветительного подъема общества, заслуженным деятелем культуры Узбекистана, известным топонимистом и географом, языковедом и журналистом, литератором и переводчиком. В течение многолетней творческой деятельности проницательного ученого и обладателя острого пера, опубликованы свыше 350 его научных трудов, больше 30-ти книг.

Знакомясь ближе с научным и творческим жизненным путем Суюна Караева, можно полностью убедиться в том, что он в самом деле является ученым с широким размахом деятельности и крупным специалистом.

Прежде всего, он признан в научных кругах страны и зарубежья в качестве квалифицированного специалиста по правилам писания наименований географических объектов. Одним из направлений его научной деятельности – топонимика, в этой области им защищены 1969 году кандидатская, 1998 году докторская диссертации. Труды ученого в данном направлении посвящены общим вопросам топонимики и этимологии топонимов, а также исторической топонимии, ойконимии и этнонимии.

Как известно, топонимика образуется на стыке таких наук, как география, лингвистика и история. В этом смысле, результаты этимологических и историко-географических исследований, приведенные в составленных Суюном Караевым двух топонимических словарях и других научных трудах ученого имеют весьма большое значение тем, что дали науке возможность открытия истории происхождения и наименования свыше         2 тысяч топонимов.

Суюн Караев также является ученым-языковедом и преданным сторонником культуры речи. В качестве кандидата филологических наук, он считается автором десятков брошюр и статьей на тему положенного и безошибочного применения слов, наименований, национальности и научности в культуре речи. Ученый активно принимал участие за прошедший период во многих международных, региональных и национальных научно-практических форумах по языковедению своими лекциями.

Вместе с тем, в качестве преданного своему делу человека, он весьма активен в сфере законотворчества и пропаганды законов. В частности, пропаганда им Закона «О государственном языке», выступления множеством практических предложений по правильному применению названий, наименований географических объектов на узбекском языке были встречены искренно со стороны специалистов и общественности.

Также нельзя не останавливаться отдельно на многолетней и эффективной деятельности Суюна Караева в переводческом деле. Ибо в течение своей деятельности в данной сфере переводил множество социально-политических материалов, учебников и пособий с русского на узбекский язык. Роман «Тавро Кассандры» и повесть «Белое облако Чингизхана» выдающегося литератора Чингиза Айтматова стараниями искусного переводчика в 2007 году были изданы в издательстве Национальной библиотеки Узбекистана им.Алишера Наваи под названием «Признаки конца света». Предание «Плач пролетающей птицы» Ч. Айтматова тоже нашло своё место в этой книге, следует отметить, что это произведение было переведено на узбекский язык впервые.

В 2008 году последнее произведение Чингиза Айтматова – роман «Времена падения гор (Вечная невеста)» тоже был представлен узбекским читателям в переводе Суюна Караева через издательство «Адолат». Вместе с тем Суюн Караев написал крупную монографию «Литературные правила Ч. Айтматова», посвятив ее творческой школе почтенного литератора. Этим ученый еще раз проявил себя не только как искусный переводчик произведений Чингиза Айтматова, но и их активным пропагандистом.

С.Караев также принимает активное участие и в общественных работах. Он работал заместителем председателя Топонимической комиссии при Ташкентском городском хокимияте (1993-1995); основатель и первый председатель Центра киргизской культуры в Узбекистане (1995-1995), в настоящее время является членом совета аксакалов этого Центра.

Самоотверженный ученый и ныне продолжает кипучую деятельность в Национальном центре геодезии и картографии. Следует отметить, что Богатый опыт, знания и высокое мастерство С.Караева, очень сподручны в  таком важном деле как национализация топографических карт.

Воспользовавшись моментом, искренне поздравляем с 90-летием дорогого Суюна Караева – преданного всей душой своему делу ученого, самоотверженного творца, дышащего независимостью, получающего вдохновение из нового времени, неустанно служащего своему народу и стране скромного человека. Желаем ему нескончаемой энергии, долгой жизни, крепкого здоровья, новых успехов в научно-литературных исканиях.

от admin


Deprecated: Функция Тема без comments.php с версии 3.0.0 считается устаревшей. Альтернативы не предусмотрено. Пожалуйста, включите шаблон comments.php в вашу тему. in /var/www/vhosts/gkmm.uz/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 4918

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

You missed

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2019 йил 24 июлдаги «Вазирлар Махкамасининг “Кадастр хужжатларини тайёрлаш буйича давлат хизматлари нархларини белгилашда табацалаштирилган ёндашув тартибини такомиллаштириш тугрисида” 2014 йил 10 июлдаги 186-сон карорига узгартиришлар киритиш тугрисида’ти 623-сон карори ижросини таъминлаш максадида хамда Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 апрелдаги ПК-4270-сон карори талабларига мувофик тайёрланган тарқатма материалларУзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2019 йил 24 июлдаги «Вазирлар Махкамасининг “Кадастр хужжатларини тайёрлаш буйича давлат хизматлари нархларини белгилашда табацалаштирилган ёндашув тартибини такомиллаштириш тугрисида” 2014 йил 10 июлдаги 186-сон карорига узгартиришлар киритиш тугрисида’ти 623-сон карори ижросини таъминлаш максадида хамда Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 апрелдаги ПК-4270-сон карори талабларига мувофик тайёрланган тарқатма материаллар


hack forum hacklink Çocuk oyun halısı Çocuk oyun halıları Prefabrik cami halısı cami halısı cami halısı Cami Süpürgesi cami halısı cami halısı cami halısı evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat içel evden eve nakliyat seo hizmeti Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Oyna google.com.tr Rulet Oyna Canlı Casino Siteleri Paykwik Paykwik facebook beğeni hilesi
 
hack forum hacklink Çocuk oyun halısı Çocuk oyun halıları Prefabrik cami halısı cami halısı cami halısı Cami Süpürgesi cami halısı cami halısı cami halısı evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat içel evden eve nakliyat seo hizmeti Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Oyna google.com.tr Rulet Oyna Canlı Casino Siteleri Paykwik Paykwik facebook beğeni hilesi