Normativ huquqiy xujjatlar


GEOGRAFIK OBYEKTLARNING NOMLARI TO'G'RISIDA

O'zbekiston Respublikasi Qonuni  1997 yil 25 apreldagi 303 sonli qonuni

 

O'zbekiston Respublikasining davlat chegarasi to'g'risida 

O'zbekiston Respublikasi Qonuni 1999 yil 20 avgust 820-I-sonli qonuni

 

Davlat kadastrlari tug'risida

O'zbekiston Respublikasi Qonuni 2000 yil 15 dekabr 171-I-sonli qonuni

 

Geodeziya va Kartografiya to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Qonuni  2011 yil 12 oktabr 417-I-sonli qonuni

 

Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari  to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Qonuni 2014 yil 3 dekabr 378-sonli qonuni

 

«Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida

O'zbekiston Respublikasi Qonuni 2012 yil 2 may 328-sonli qonuni