süpertotobet megabahis betvole betlike trbet
güvenilir casino siteleri
betebet

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 23 март куни «Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарорни имзолади. Ҳужжат банк хизматлари истеъмолчиларининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига, айниқса, ҳудудларда риоя этиш ҳамда молиявий очиқликни кенгайтириш, шунингдек, хизмат кўрсатиш маданияти ва банк тизимига бўлган ишончни янада оширишдаги мавжуд муаммо ва камчиликларни бартараф этишга қаратилган.

Кутилаётган янгилик ва ўзгаришлар

1. Банк хизматларининг оммабоплигини оширишни таъминлаш ва банк хизматлари истеъмолчиларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш Ўзбекистон Марказий банкининг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Аввалроқ МБ тузилмасида Банк хизматлари истеъмолчилари ҳуқуқларини ҳимоя қилиш хизмати ташкил этилган эди.

2. 1 июлдан тижорат банклари қуйидаги шароитларни яратишлари лозим:

дастлабки рухсатларсиз ва шахсни тасдиқловчи ҳужжатларсиз мижозларга бевосита хизмат кўрсатиш ҳудудига тўсқинликсиз кириш;

мижозларни дастлабки қабул қилиш маъмурият ходимларидан кўрсатилаётган банк хизматлари тўғрисида дастлабки маслаҳатларни олиш;

кредит (микроқарз) бериш тўғрисидаги қарорни қабул қилишнинг босқичма-босқич жараёнини ва кредит (микроқарз) бериш тўғрисида хабардор қилиш ёки уни беришни асосли рад этиш тартибини кўрсатган ҳолда кредит буюртмаларини шаффофлик асосида рўйхатдан ўтказиш ва кўриб чиқиш учун шароитларни яратиш.

3. Кредит ташкилотларига қуйидагилар тақиқланди:

микроқарз шартномалари, шунингдек, ломбардлар томонидан тузилган кредит шартномалари бўйича йиллик қарз суммасининг ярмидан кўп миқдорида фоизлар ҳисоблаш, комиссия ундириш ва неустойка (штраф, пеня), жавобгарликнинг бошқа чораларини қўллаш;

кредит буюртмаларини кўриб чиқиш, ссуда ҳисобрақамларига хизмат кўрсатиш, кредитлар ажратиш учун тўловлар, шунингдек, жисмоний шахслар ва кичик тадбиркорлик субъектлари томонидан кредитлар (микроқарзлар)ни муддатидан илгари қоплаш учун неустойка ундириш.

4. Тижорат банкларига:

банк фаолиятининг илғор халқаро тажрибасини ўрганиш ва банк хизматлари ва маҳсулотларининг янги турларини жорий этиш;

банк хизматларига бўлган талаб ва ўзини қоплашни инобатга олган ҳолда банк филиаллари ва мини-банклари тармоғини кенгайтириш;

филиалларнинг кредит ажратишда бош банклар билан қўшимча келишувсиз мустақил қарорлар қабул қилиш бўйича ҳуқуқларини кенгайтириш тавсия этилди.

Ўзбекистон Марказий банкига 2018 йил 1 апрелга қадар Ўзбекистон ҳудудида жисмоний шахслар томонидан халқаро тўлов карталарига сотиб олинган хорижий валютани тижорат банклари томонидан белгиланган лимитлар доирасида нақд шаклда ечиб олиш механизмини жорий этиш топширилди.

1 апрелга қадар тижорат банклари билан биргаликда хорижий валютанинг олди-сотди операцияларини амалга ошириш ва халқаро тўлов карталаридан пул маблағларини хорижий ва миллий валютадаги муддатли омонатларга ўтказишни таъминловчи жисмоний шахсларнинг ҳисобварақларини масофадан туриб бошқариш тизимини жорий этиши лозим.

7. 1 июлга қадар маҳаллий ва халқаро банк карталари бўйича ҳисоб-китоблар иштирокчилари ўртасида ахборот ва технологик ўзаро муносабатларни таъминловчи ҳамда асосий вазифалари қуйидагилар этиб белгиланган Миллий банк процессинг марказини яратиш Концепцияси ишлаб чиқилади:

транзакцияларнинг хавфсиз ва узлуксиз амалга оширилишини таъминловчи миллий чакана тўлов тизимини тузиш ва ривожлантириш;

қулай тўлов хизматларини яратиш ва ривожлантириш;

нақд пулсиз тўловларни амалга оширишда инновацион маҳсулотларни, шу жумладан бевосита мулоқотсиз ва мобиль технологияларни ривожлантириш ҳамда илгари суриш;

бевосита мулоқотсиз ва мобиль технологияларни, биринчи навбатда, ижтимоий-маиший хизмат кўрсатиш, транспорт, савдо, умумий овқатланиш соҳаларида, айниқса, ҳудудларда жорий этиш;

халқаро тўлов тизимлари билан ўзаро ҳамкорликни таъминлаш.

8. 1 июлга қадар норезидентларнинг тўлов карталари барча тўлов терминаллари тармоғи орқали қабул қилинишини таъминловчи маҳаллий тўлов тизимларини асосий халқаро тўлов тизимлари билан интеграциялаш жараёни тугалланиши лозим.

9. 1 ноябрга қадар туристлар кўпроқ борадиган жойларда куну-тун режимда ишловчи автоматлаштирилган валюта айирбошлаш шохобчалари ташкил этилиши зарур.

10. 2019 йил 1 январга қадар муддатда:

жамғариб бориладиган пенсия тизимидаги фуқаролар учун ҳисобланган маблағлар;

Ўзбекистон Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига фуқароларнинг ҳисобланган суғурта бадаллари;

солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича ҳисобланган қарздорликлари;

идентификациялаш учун жисмоний шахслар ва тадбиркорлик субъектлари;

жисмоний шахсларнинг мулки ва бошқа олган даромадлари;

юридик шахсларнинг молиявий ҳолати тўғрисидаги ахборотларни олиш имконини берувчи давлат органлари ва кредит бюро ўртасида маълумотларни қайта ишлаш ва электрон алмашиш Ягона идоралараро ахборот тизимини яратиш белгиланди.

Axborot manbai:  www.gazeta.uz


 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 марта подписал постановление «О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг». Документ направлен на устранение проблем и недостатков в соблюдении прав и интересов потребителей банковских услуг, расширение финансовой доступности, особенно в регионах страны, а также повышение культуры обслуживания.

Ожидаемые новшества и изменения

1. Повышение доступности банковских услуг и защита прав потребителей определены одной из основных задач Центрального банка Узбекистана. Ранее в структуре ЦБ была образована Служба по защите прав потребителей банковских услуг.

2. С 1 июля коммерческие банки должны создать условия для:

беспрепятственного доступа в зону непосредственного обслуживания клиентов, без предварительных разрешений и предъявления документов, подтверждающих личность;

получения предварительной консультации об оказываемых банковских услугах от администраторов первичного приема клиентов;

прозрачной регистрации и рассмотрения кредитных заявок с указанием пошаговой процедуры принятия решения и порядка оповещения о выдаче или мотивированном отказе в выдаче кредита (микрозайма).

3. Кредитным организациям запрещено:

начислять проценты, взимать комиссии и неустойку (штраф, пеню), применять иные меры ответственности по договорам микрозайма, а также кредитным договорам, заключенным ломбардами, в сумме более половины размера заимствования в год;

взыскивать платежи за рассмотрение кредитных заявок, обслуживание ссудных счетов, выдачу кредитов, а также неустойки за досрочное погашение кредитов (микрозаймов) физическими лицами и субъектами малого предпринимательства.

4. Коммерческим банкам рекомендовано:

изучить передовой международный опыт банковской деятельности и внедрить новые виды банковских услуг и продуктов;

увеличить сеть филиалов банков и мини-банков с учетом их окупаемости и потребностей в банковских услугах;

расширить права филиалов по самостоятельному принятию решений о выдаче кредита без дополнительного согласования с головным банком.

5. Центральному банку поручено до 1 апреля внедрить механизм снятия на территории Узбекистана наличной иностранной валюты, приобретенной физическими лицами на международные платежные карты, в пределах лимитов, установленных коммерческими банками.

6. До 1 апреля ЦБ совместно с коммерческими банками должны внедрить систему дистанционного управления счетами физических лиц,обеспечивающую проведение ими операций по купле-продаже иностранной валюты и перевод денежных средств с международных платежных карт на срочные вклады в иностранной или национальной валюте.

7. До 1 июля должна быть разработана концепция создания Национального банковского процессингового центра, обеспечивающего информационное и технологическое взаимодействие между банками-участниками расчетов по локальным и международным банковским картам. Его основные задачи:

развитие национальной розничной платежной системы, обеспечивающей безопасность и бесперебойность проведения транзакций;

внедрение технологий бесконтактных и мобильных платежей, в первую очередь в сфере социально-бытового обслуживания, транспорта, торговли и общественного питания, особенно в регионах;

обеспечение взаимодействия с международными платежными системами;

8. До 1 июля должна быть завершена интеграция отечественных платежных систем с основными международными платежными системами, обеспечивающими принятие платежных карт нерезидентов во всей сети платежных терминалов.

9. До 1 ноября должны быть созданы автоматизированные круглосуточные пункты обмена валюты,особенно в местах, активно посещаемых туристами.

10. До 1 января 2019 года будет создана Единая межведомственная информационная система обработки и электронного обмена данных между государственными органами и кредитным бюро, позволяющая получать информацию о:

начислениях для граждан в накопительной пенсионной системе;

начислениях страховых взносов граждан в Пенсионный фонд;

начислениях задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;

физических лицах и субъектах предпринимательства для их идентификации;

имуществе и иных полученных доходах физических лиц;

финансовом состоянии юридических лиц.

Источник: www.gazeta.uz

от admin


Deprecated: Функция Тема без comments.php с версии 3.0.0 считается устаревшей. Альтернативы не предусмотрено. Пожалуйста, включите шаблон comments.php в вашу тему. in /var/www/vhosts/gkmm.uz/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 4918

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

You missed

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2019 йил 24 июлдаги «Вазирлар Махкамасининг “Кадастр хужжатларини тайёрлаш буйича давлат хизматлари нархларини белгилашда табацалаштирилган ёндашув тартибини такомиллаштириш тугрисида” 2014 йил 10 июлдаги 186-сон карорига узгартиришлар киритиш тугрисида’ти 623-сон карори ижросини таъминлаш максадида хамда Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 апрелдаги ПК-4270-сон карори талабларига мувофик тайёрланган тарқатма материалларУзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2019 йил 24 июлдаги «Вазирлар Махкамасининг “Кадастр хужжатларини тайёрлаш буйича давлат хизматлари нархларини белгилашда табацалаштирилган ёндашув тартибини такомиллаштириш тугрисида” 2014 йил 10 июлдаги 186-сон карорига узгартиришлар киритиш тугрисида’ти 623-сон карори ижросини таъминлаш максадида хамда Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 апрелдаги ПК-4270-сон карори талабларига мувофик тайёрланган тарқатма материаллар